Nasze usługi

Usługi księgowe 

 • Prowadzenie ksiąg handlowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów
 • Sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT oraz rozliczenia w zakresie podatku VAT
 • Sporządzanie miesięcznych kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • Nadzór nad księgowością prowadzoną dla Klienta
 • Wsparcie merytoryczne personelu księgowego
 • Okresowe przeglądy dokumentacji i procedur księgowych w danym podmiocie gospodarczym, jednostce sektora finansów publicznych
 • Szkolenia personelu działu księgowości Pomoc w organizacji działu księgowości dla danego podmiotu

 

Obsługa Kadrowo-Płacowa 

 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (teczki osobowe)
 • Kalkulacja wynagrodzeń

 

Doradztwo finansowe

 • Wnioski kredytowe oraz wnioski o dotacje unijne
 • Systemy budżetowania
 • Systemy raportowania i kontroli wewnętrznej
 • Analizy finansowe, analizy techniczno-ekonomiczne celowości projektu, analizy rynkowe i biznes plany
 • Opracowywanie i wdrażanie procesów biznesowych
 • Opracowywanie studiów wykonalności
 • Doradztwo w zakresie wyboru systemów finansowo-księgowych dla podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych .
 • Audyt wewnętrzny

 

Doradztwo gospodarcze

 • Analiza i ocena skutków prowadzonych przez Klienta transakcji,
 • Optymalizacja transakcji gospodarczych w aspekcie korzyści ekonomicznych dla Klienta,
 • Doradztwo w zakresie planowania inwestycji,
 • Rozliczenia finansowe projektów inwestycyjnych.
 • Pomoc przy zakładaniu i organizowaniu spółek prawa handlowego.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Gwarantujemy wysokie zwroty i profesjonalną obsługę.

Scroll to top